فیلتر درایر

فیلتر درایر وسیله ایست که مواد نامطلوب سیکل را جذب می کند. از قبیل: رطوبت، اسید که می توانند تاثیرات مخربی را بر روی سیکل برودت بگذارند.

فیلتر درایر ها در اندازه های متفاوتی وجود دارند. از قبیل :15G , 20G  ویا 30 گرمی و غیره.. 

6,000 تومان بدون مالیات.

72 قلم

موجود در فروشگاه

چین
20،30،15 گرم
مس
  • وظیفه فیلتر درایرها در سیستم های تبرید:

    فیلتر درایر از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب برای سیستم محافظت می کند.

    فیلتر درایرها واکنش های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی به حداقل می رسانند.

    فیلتر درایر همچنین می تواند اسید و ذرات جامد را جمع آوری کند.

    فیلتردرایر از تشکیل برفک در اوریفیس شیرانبساط به وسیله جمع آوری رطوبت در سیسستم جلوگیری می کند.