پودر جوش سیمبن

از این پودر هنگام جوشکاری لوله های مسی برای تسریع در عمل جوشکاری و داشتن یک جوش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

30,000 تومان بدون مالیات.

11 قلم

موجود در فروشگاه

سیمبن
ایران
50 گرم
Din 8513 F-SH1
  • برای جوشکاری با سیم جوش نقره و یا سیم جوش برنجی به تنه کار مناسب برای تمیز کردن سطح و ایجاد اتصال بهتر نيازمنديم.اين پودر تحت عناوين پودر تنه کار نقره،تنه کار، پودر تنه کار و پودر جوش نقره نامگذاري ميشود.