ترمومتر دیجیتال DST50

جهت اندازه گیری دمای محیط

بدون نیاز به باتری

قابلیت اندازه گیری دما از -50 درجه سانتی گراد الی 150 درجه سانتی گراد

48,000 تومان بدون مالیات.

8 قلم

موجود در فروشگاه

DST50
تایوان
+- 1 درجه سانتی گراد
-50 درجه سانتی گراد الی +150 درجه سانتی گراد