شیر سرویس جوشکاری

والو جوشکاری یا به اصطلاح شیر سرویس جوشکاری

4,500 تومان بدون مالیات.

600 قلم

موجود در فروشگاه

مس
  • از این وسیله برای عملیات شارژ گاز کولرهای پنجره ای ،یخچال ها و غیره استفاده می گردد.